Sök
  • SOS-DJUR

Räddningshundarna som räddar liv.

SOS-djur Lär dig mer om de verkliga djurhjältarna - räddningshundarna som offrar sina liv för oss människor.

Redan under 50-talet började vi människor i Sverige förstå att hundar skulle kunna komma att bli en viktig resurs i olika typer av räddningsarbeten och hjälpinsatser men först under 80-talet kommer räddningshunden ingå i civilförsvaret. Idag står flertalet hundförare redo med sina hundar att rycka ut när än hjälpen behövs. MSB - myndigheter för samhällsskydd och beredskap är uppdragsgivare. Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt luktsinne leta reda på försvunna personer. Det kan vara i miljöer som rasmassor, under bråten, i vatten eller skogsterräng. Hundarna söker igenom stora områden och ska också kunna avgöra om en person kan vara instängd någonstans, är skadad eller i i värsta fall avliden. Räddningshundens hjälp gör att vi människor snabbare kan komma till undsättning. Katastrofer i utlandet Räddningshunden kan också bli kallad till utlandet om en allvarlig katastrof har inträffat. Det kan handla om en jordbävning en tsunami eller annan krissituation som kräver hjälp från flera länder. Alla raser kan bli räddningshundar men individen måste matcha kraven Det finns idag inte några specifika krav på vilka raser som kan eller får bli räddnignshundar. Däremot ställs mycket höga krav på individen som måste vara mycket flexibel och anpassningsbar för ändamålet. Krav ställs också på hundens ålder som inte får vara äldre än fem år vid påbörjad utbildning, hunden får inte heller ha höft eller ledproblem. FAKTA I Sverige räknas räddningshundar som tjänstehundar.

Räddningshundar i Sverige utbildas av Svenska Brukshundklubben (SBK) på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Polisen ansvarar för fjällräddningshundar (lavinhundar). Sjöräddningsekipage kan samarbeta med Sjöräddningssällskapet (SSRS).

För att få delta på kurs för räddningshundar skall hunden först ha gjort ett inträdesprov och en disponibilitetskontroll. Efter att hunden klarat räddningshundprovet och erhållit tjänstehundscertifikat skall den genomgå en årlig funktionskontroll för att få tjänstgöra. Godkända ekipage kan delta i MSB:s sök- och räddningsstyrka SWIFT (Swedish International Fast Response Team) och i kommunala frivilliga resursgrupper (FRG).

Utöver räddningshundprov / tjänstehundscertifikat kan räddningshundar delta i räddningsgrenen av internationella prövningsordningen (IPO). Bruksprovgrenen sök är en variant med mindre krav än det reguljära räddningshundprovet. Källor : Brukshundklubben, Wikipedia, msb.

8 visningar0 kommentarer