Sök
  • SOS-DJUR

Katterna som lämnas att dö för att ingen orkar.

Flertalet hjälporganisationer och verksamheter inom djurvård och djurskydd har larmat om att katter ofta blir åsidosatta i samhället. Vad kan vi som människor göra för att ge katterna ett bättre liv i samhället? Vilka problem möter katthemmen?

Tre grupper behöver hjälp, samtidigt är katthemmen överfulla. En stor anledning till att många katter förökar sig lavinartat i vilt tillstånd är människan. Ett tydligt exempel är när en människa skaffar en katt för att sedan tröttna och göra sig av med den. Ofta har djurägaren i fråga inte kastrerat, vaccinerat eller ID-märkt katten som nu släpps ut i den vilda världen. Plötsligt finns det ingen som kan kontrollera kattens dräktighet som nu kan återkomma mellan fyra till sex gånger per år. I snitt föds fem kattungar per kull vilket resulterar i att enbart en katthona kan föda upp till 30 nya katter till världen på ett år.

100 000 Katter är lämnade åt sitt öde Föreställningen att katten är ett rovdjur och klarar sig fint i det vilda stämmer inte. En katt får lätt mask som leder till avmagring och stort lidande. Även kylan är ett problem, och många katter fryser ihjäl när vintern kommer. Har en katt aldrig lärt sig jaga kan den dessutom svälta.

Ju längre tid en katt lever ute desto mer jobb är det att få den tam. De förvildade katterna är svåra för katthemmen att adoptera bort, och kan komma att avlivas på grund av platsbrist. Idag fokuserar man ofta på tre grupper av katter 1. Ägaren vill eller kan inte ha kvar katten och överger den.

2. Katten föds i det vilda.

3. En tamkatt har gått vilse. Det händer ofta i samband med en flytt, att katten blivit skrämd eller att en okastrerad hane går iväg i hopp om att hitta en honkatt att para sig med.


Ett stort problem i Sverige är att katter också ofta är lågt prioriterade i hemmen även om de faktiskt har ett hem. Länsstyrelser runt om i landet larmar ofta om att man måste se till att chipmärka sin katt för att göra det möjligt att hitta en ägare om den kommer bort. När man väl bestämmer sig för att skaffa en katt är ofta priserna extremt låga för köpet eller helt och hållet gratis. Det ger bilden av att katten är ett djur med lägre värde ur ekonomiskt synpunkt för de som har det synsättet vilket också skapar problem vad gäller värde för djurets faktiska mående. När det är dags för vaccinering eller besök hos veterinären så är procentandelen kattägare betydligt högre när det kommer till att istället helt avstå från sådana rutiner. Så kan du hjälpa katterna - Bli volontär på ett katthem. Städa, ge katterna mat och umgås med dem så att de blir vana vid människor. - Öppna upp ditt hem som jourhem. Ibland behöver katter na någonstans att vara innan det blir en ledig plats på ett katthem. Kontakta ett katthem för mer information.

- Adoptera en katt från katthem istället för att köpa från en uppfödare eller privatperson.

- Donera kattmat eller kattmedicin som inte används till katthemmen.

- Stötta ett katthem med en gåva. Katthemmen är nästan alltid ideellt drivna och är beroende av donationer. Källor: Hemtrevligt.se djurensrätt.se

2877 visningar1 kommentar